Konzulácia, koučing, vzdelávanieV rámci implementácie všetkých projektov:

Totálne produktívnej údržby
Auditu údržby
Performamce mangement
Informačné systémy pre údržbu a výrobu

ponúkame konzultácie a vzdelávanie aj priamo v spoločnosti tzv: "in site" čim sa prispôsobíme k vyriešeniu problémov vo vašich spoločnostiach.
Spoločnosť v ktorej uvedené konzultácie vykonávame víta túto možnosť , nakoľko vrámci vzdelávanie využívame prierez organizačnej štruktúry a nastavujeme procesy tak, aby boli zároveň verifikované a účinné.

Ďalšou možnosťou konzultácií a vzdelávania je osvedčené vzdelávanie vrcholového alebo stredného mamažmentu spoločnosti priamo na pracovislu, alebo mimo neho.
   Pri osvojení obsahu vzdelávania jednotlivých projektov stredným a vrcholovým mamažmentom, je implementácia uvedených systémov veľmi dobre nasmerovaná.
    Nemalou výnimkou je aj fakt, že systém vzdelávania ponúkame len výrobnému, či technickému riaditeľovi. Je to jeden z veľmi účinných spôsobov na implementáciu jednotlivých projektov.