Národné fórum údržby 2017


http://www.udrzba.sk/ssu.php?name=konferencia&m=010001